MAY TRINE HAUAN


Freelance Translator


Italian   English   Norwegian

Text Translation • Text Transcription • Interpreting • Profreading

Enter site: Italian | Norway
Here is present a flash menu; if you read this message your browser can't visualized this flash menu. You can download the flashplayer here.

1. ENGLISH TO NORWEGIAN:
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Engineering: Industrial

Source text - English

Traslation - Norwegian

The induction cap sealing process bonds a foil disk or "cap seal" to a container using induction current without direct contact. This process helps packaging companies provide air tight tamper proof seals on a wide range for products from food packages, drugs, beverages, solvents to chemicals. With a Cap Seal in place packaging companies and manufacturers can prevent product leakage from almost any style of container.

Prosessen rundt forsegling av induksjonshetter binder en folieskive eller «hette forsegling» til en beholder ved bruk av induksjonsstrøm uten direkte kontakt. En slik prosess bistår emballasjefirmaer i å fremskaffe lufttette sabotasjesikre segl brukt i en rekke produkter fra mat emballasje, medisiner, drikkevarer, løse varer og kjemikalier. Med en påsatt hette forsegling kan emballasjefirmaer og produsenter motvirke produktlekkasje fra nesten hvilken som helst type beholder.
2. ENGLISH TO NORWEGIAN:
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Engineering: Civil Engineering

Source text - English

Traslation - Norwegian

Thermal mass and energy consumption of stone buildings
The energy used for heating, lighting and cooling buildings is nearly 40% of the whole country's primary energy consumption. Even a small reduction in energy consumption in buildings significantly reduces carbon dioxide emissions.
A massive construction is generally one in which the mass is at least 500 kg/m2. The mass must be located inside the thermal insulation of the envelope layer. The mass may be in the intermediate-, sub- and top bases, interior walls and exterior walls.
The building materials' ability to store and release energy using heat storing structures has a significant impact on the buildings' energy efficiency. A heavy material, concrete acts as a reservoir and takes advantage of these free heat loads, such as solar radiation (solar energy) as well as heat released by people, lighting and home-/office appliances, by storing the energy and later releasing it indoors.
Concrete structures that store energy save heating and cooling energy. They also significantly reduce internal temperature variation and summer peak-temperatures. Heat-accumulating structures can be used actively for example for nighttime cooling or air heating, making use of the cheaper nighttime electricity for heating.
Floor heating, for instance, works best when installed in a concrete structure. The reserved heat is steadily transferred into the indoor air. With floor heating placed in a concrete slab, 80 % of energy used for heating and domestic hot water can be obtained from cheaper nighttime electricity. At the same time, uniform heat distribution and pleasant floor heating can be achieved.

Steinbygningers termiske aktive masse og energiforbruk
Energi brukt til oppvarming, belysning og avkjøling utgjør nesten 40% av hele Finlands primære energiforbruk. Selv små reduksjoner i bygningers energiforbruk kan utgjøre betydelige reduseringer av utslipp av karbondioksid.
En massiv konstruksjon er generelt en konstruksjon hvor massen er minst 500 kg/ m2. Massen må være plassert inne i kledningens termiske isolering. Massen kan plasseres i mellom- under eller toppbaser, indre vegger og ytre vegger.
Byggematerialenes evne til å lagre og frigjøre energi ved å benytte strukturer for varmelagring har en betydelig innvirkning på bygningens energieffektivitet. Som tungt material virker betong som et reservoar som drar fordel av frie varmebelastninger, slik som solstråling (solenergi) samt like godt som varme fra mennesker, belysning og apparater i hjemmet/kontor. Betongen lagrer energien og frigjør den innendørs på et senere tidspunkt.
Betong bygninger som lagrer energi sparer energi brukt til oppvarming og avkjøling. De reduserer også betraktelig variasjon i innendørs temperatur og temperatur om sommeren. Strukturer med varme-akkumulering kan brukes aktivt til eksempel avkjøling nattestid eller ved oppvarming ved luft. Slik kan man dra nytte av billigere elektrisitet om natten til bruk i oppvarmning.
Gulvvarme, for eksempel, fungerer best når den legges i en betongstruktur. Reservevarmen blir trygt transportert ut i inneluften. Med gulvvarme plassert i betongblokker, kan man oppnå at 80% av energien brukt til oppvarming og varmtvann i hjemmet blir hentet fra billigere energi på nattestid. På samme måte oppnår man bedre distribusjon av varme og en behagelig oppvarming av gulv.
Nor-Tra di May Trine Hauan, Via della Repubblica, 47 - 57016 Rosignano Marittimo (Leghorn - Tuscany) • E-mail: info@nor-tra.com • VAT: 01717920498